> > > >

Wyrobienie numeru SoFi / BSN

Numer SoFi / BSN przez Internet

Polacy, którzy wyjeżdżają do pracy w Holandii powinni pamiętać, że bardzo ważnym jest, aby posiadać swój własny numer podatkowy SoFi / BSN. Jest to numer, który identyfikuje nas jako osoby przebywające w Holandii, podejmujące tam pracę i korzystające z przywilejów jakie daje nam pobyt w obcym kraju.

Czym jest numer SoFi / BSN?

Czym jest wspomniany dokument? SoFi-nummer (Sociaal Fiscaal numer) to numer podatkowy, który umożliwia nam legalne podejmowanie zatrudnienia w Holandii i porozumiewanie się z odpowiednimi urzędami. Od 1 lipca 2007 roku nazwę SoFi zmieniono na BSN (BurgerServiceNummer). Dzięki temu, każdy kto wyjeżdża do Niderlandów może skorzystać z większej liczby przywilejów. Numer BSN składa się z 9 cyfr, tworzących unikalny ciąg znaków. Dzięki temu każda osoba posiada swój jedyny i niepowtarzalny numer, który jest potrzebny do tego aby móc dłużej przebywać i legalnie podejmować pracę w Holandii, a jednocześnie korzystać z różnych ulg, rozliczeń i świadczeń. Bezwzględnie numer ten będzie potrzebny w trakcie załatwiania różnych spraw w instytucjach publicznych, w tym także w urzędzie skarbowym (podatkowym) itp.

Jak uzyskać numer SoFi / BSN?

Co jest potrzebne, aby uzyskać numer SoFi / BSN? Chcąc wyrobić numer SoFi / BSN powinniśmy posiadać czytelną kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, dowód osobisty), zaświadczenie z polskiego urzędu meldunkowego oraz zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego. Osoby pozostające w związkach małżeńskich zobowiązane są dostarczyć europejski akt małżeństwa. W przypadku podejmowania legalnej pracy w Holandii często wyrobieniem numeru SoFi / BSN zajmuje się pracodawca. Dzięki czemu nie musimy podejmować w tym kierunku większych działań. Niekiedy jednak taki obowiązek spoczywa na nas samych, dlatego też warto wcześniej zainteresować się wyrobieniem SoFi, aby móc bez przeszkód podjąć pracę w Holandii.

Pomoc w wyrobieniu numeru SoFi / BSN

Chcąc sprostać oczekiwaniom naszych Klientów, którzy wyjeżdżają do pracy w Holandii, uruchomiliśmy nową usługę w naszym biurze, dzięki której każdy może za naszym pośrednictwem wyrobić w Holandii swój własny numer SoFi / BSN. Więcej informacji na ten temat możecie Państwo uzyskać w naszym biurze lub kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.