> > > >

Zasiłek rodzinny – Niemcy (Kindergeld)

Zasiłek rodzinny z Niemiec (z niem. Kindergeld), to forma świadczenia wypłacanego przez niemiecką kasę rodzinną, mająca na celu zapewnienie odpowiednich warunków materialnych do wychowywania dzieci. O zasiłek rodzinny może ubiegać się każdy, kto wychowuje dziecko i pracuje za Odrą na warunkach niemieckich, prowadzi własną działalność gospodarczą w Niemczech lub też pracuje sezonowo. O przyznanie takiego świadczenia może ubiegać się także osoba, która podejmując pracę w Niemczech, składki na ubezpieczenie socjalne odprowadza w Polsce. O Kindergeld z Niemiec można ubiegać się nawet do 4 lat wstecz. Dzięki temu każdy z Państwa kto wychowuje i opiekuje się dzieckiem oraz jednocześnie podejmuje pracę w Niemczech ma szansę skorzystania z zasiłku rodzinnego. W zależności od ilości dzieci, które Państwo wychowują, kwota świadczenia może wynieść:

Pierwsze i drugie dziecko

2017
192€
 • ~845 PLN

Trzecie dziecko

2017
198€
 • ~871 PLN

Czwarte i kolejne dziecko

2017
223€
 • ~981 PLN

Pierwsze i drugie dziecko

2016
190€
 • ~836 PLN

Trzecie dziecko

2016
196€
 • ~862 PLN

Czwarte i kolejne dziecko

2016
221€
 • ~972 PLN

Pierwsze i drugie dziecko

2015
188€
 • ~786 PLN

Trzecie dziecko

2015
194€
 • ~811 PLN

Czwarte i kolejne dziecko

2015
219€
 • ~916 PLN

Pierwsze i drugie dziecko

2012-2014
184€
 • ~778 PLN

Trzecie dziecko

2012-2014
190€
 • ~804 PLN

Czwarte i kolejne dziecko

2012-2014
215€
 • ~909 PLN

Kto może otrzymać Kindergeld?

O przyznanie zasiłku można się starać w momencie, kiedy dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat. W szczególnych przypadkach czas ten może jednak zostać wydłużony. Zasiłek może zostać wypłacony na dziecko do:

 •  25 roku życia – w przypadku kiedy dziecko nie zakończyło jeszcze edukacji,
 • bez ograniczeń wiekowych – jeżeli lekarz orzekł niepełnosprawność dziecka zanim ukończyło ono 18 rok życia. W tym przypadku proces edukacji nie ma wpływu na możliwość skorzystania z zasiłku rodzinne

Zasiłek rodzinny Niemcy – Pracownicy sezonowi

Osoby, które wyjeżdżają do pracy sezonowej także mogą wnioskować o przyznanie zasiłku rodzinnego z Niemiec. W takim przypadku musi zostać spełniony jeszcze jeden warunek, który umożliwi wnioskowanie o Kindergeld, a mianowicie dochód brutto uzyskany w Polsce nie może przekroczyć progu, określonego w poniższej tabeli:

2016

4326€
 • 18881,26 PLN

2015

4001€
 • 16735,38 PLN

2014

4001€
 • 16742,18 PLN

2013

4001€
 • 16790,99 PLN